Bli kjent med bonden

«Jeg betaler gladelig litt ekstra for trygg, god og norsk mat. Det har vi i Norge råd til!»

I midten av juni, var vi på besøk hos den unge bonden Andre Trondrud. Nå har vi tatt turen til en annen ung bonde, nemlig Henning Karlsrud. Henning forteller oss at han og Andre har en konkurranse om hvem av de to som klarer å bruke minst diesel på traktorene i slåtten. Han innrømmer at Andre har større traktor, derfor er det ekstra moro å prøve å slå han!

Henning driver med ammekyr og bygger ut fjøset, i tillegg har han en del prosjekter på gården.
Henning har 63 dyr med stort og smått i flokken. Han har 22 mordyr i dag, der målet er å få disse opp til 30 stykker, slik at han slipper å kjøpe til så mange kalver.

Han trives veldig godt som bonde, og synes det er givende å drive med matproduksjon.
Henning jobber som elektriker om vinteren, men er heldig og får ta permisjon fra rundt midten av mai til oktober, da det må legges ned enda mer arbeidstid på gården i denne perioden. Henning har drevet med forskjellige byggeprosjekter de siste fem årene og da har denne ordningen vært helt nødvendig. Han liker godt jobben som elektriker, men trives likevel aller best med å jobbe for seg selv, og skape noe på gården. Det beste med å være bonde er friheten, at man kan gjøre det man vil, når man vil. Henning forteller at det er ålreit å drive med kjøttproduksjon kontra mjølkeproduksjon, det blir litt friere tider for når man behøver å gå i fjøset.

En typisk dag for Henning består i å kjøre fôr, skrape møkk og jobbe med byggeprosjektene. Han ler og innrømmer at han ikke er noen morgenfugl, men prøver å komme seg i fjøset rundt 7.30 – 8.00. Han er heldig og får god hjelp til fjøsstellet. Moren hans stiller opp både morgen og kveld for å bidra. Han trives godt med å samarbeide med moren sin og forteller at det har oppstått noen artige situasjoner. Han husker spesielt den gangen da de jobbet med å sette opp gjerder og moren datt i bekken. Kun hodet stakk opp og Henning holdt på å falle over henne i tillegg. Man kan si at moren hans fikk en frisk start på dagen, da bekken var full av iskaldt smeltevann fra fjellet. I disse dager går det meste av timene med til slåtten. Det går med ca. 500 rundballer i året. Henning har nok fôr til 380 rundballer selv, og resten må han kjøpe.

Før var det mye skog og stein rundt gården, Henning har bl.a. ryddet dette, sprengt, drevet med utgravninger, bygget hall, garasje og ordnet tomt. I denne sammenhengen har Henning fått mye hjelp fra farfaren sin som bidrar mye på gården og som han ikke kan gi nok skryt. Henning ler mens han forteller at det var «pensjonisttreff» på gården da de drev med sprenging på tomta, da både farfaren og han som sprengte var rundt 80 år.

Morfaren til Henning kom fra Karlsrud-gården, og bestemoren hans var fra nabogården Aastvedt. Det er på Aastvedt at Henning bor nå, mens moren bor på Karlsrud, der Henning har driften sin. Planen er på sikt at de to skal bytte, men foreløpig trives de godt på sine respektive gårder, så det gjenstår å se hva som skjer i fremtiden.

Det er fortsatt for dårlig plass selv om Henning bygger, og han har derfor klargjort enda en tomt som han muligens ønsker å få opp enda et bygg på. «Nå jobber jeg jo 100% som elektriker om vinteren, da blir det liten tid til gården, bare kvelder og helger. Jeg håper etterhvert å kunne gå mer over til å jobbe mer på gården», forteller Henning om framtidsplanene.

Henning synes det er viktig med oppfølging rundt unge bønder, for å skape drift og engasjement rundt landbruk. Det er og viktig for han at det blir produsert og levert norsk mat. De rundt Henning blir stadig oppgitt over han når han setter tilbake ikke-norske matvarer de har lagt i handlekurven tilbake i hyllen. «Jeg betaler gladelig litt ekstra for trygg, god og norsk mat, det har vi i Norge råd til», sier Henning bestemt. Det er en annen dyrevelferd i utlandet, så man bør bruke de små og lokale. Det er viktig å være bevisst på dette, slik at man kan opprettholde produksjonen og dermed muligheten for «kortreist» mat, sier Henning. Den driften og de prosjektene jeg gjennomfører på gården, fører til oppdrag for andre i bygda, det er viktig å støtte hverandre lokalt, sier han.

I tillegg mener Henning at det er veldig viktig å bruke utmarksressursene fornuftig. Ikke la det gro igjen, men bruk de ressursene man har. Han synes man burde bli belønnet for å bruke utmarksressursene. Der man kan slå med traktor synes Henning det er riktig at man bruker grasset til vinterfôr, og heller bruker utmarka til beite og får belønning for det.

Henning forteller at han har fått god hjelp til Innovasjonssøknad av Buskerud Næringshage. Det er godt for en som er mest glad i praktisk arbeid å få hjelp til slike ting. Det blir mye skjemaer og papirer å holde i orden, så her har jeg fått god drahjelp fra Næringshagen, sier han.

Henning