Bli kjent med bonden

«Må bruke penger for å tjene penger»

Trondrud

Andre Trondrud som overtok familiegården Søre Gvammen i 2015, er en av de unge bøndene som har fått hjelp av prosjektet Framtidsretta Landbruk, som Buskerud Næringshage er prosjektleder for. Han bygger nå nytt fjøs på nesten 1200 kvadratmeter for ammeku i tillegg til mjølkefjøset han har fra før. Et godt eksempel på ungdom med pågangsmot som tør å satse!


Framtidsplanene for Andre er å leve av gården. Han mener at hvis man bare vil kan man få til det meste, det gjelder å tørre og satse. I 2017 kan man tjene penger om man vil, men man må godta å bruke penger for å tjene penger, mener Andre. Han ønsket å bli bonde fordi det er dette han er oppvokst med. Han synes det er moro og er glad for at det alltid har vært positivt snakk om landbruk rundt han i oppveksten, ingen klaging som har fått han til å miste lysten på å drive gård. Den unge gutten er i ferd med å utvide gårdsdriften og er i gang med bygging av nytt og stort fjøs. Planen hans er å komme opp i 300 dyr, jeg må ha det for å kunne leve av det, sier han.

Andre beskriver en typisk hverdag slik: Stå opp, mjølke i 6-tida, fôre dyra som står i mjølkefjøset, fôre dyra ute, sosialisere, ta seg en 5-minutt, etterslepende arbeid, vedlikehold, gjerder, så er det på’n igjen med fôring i 18-tiden. Andre bruker totalt ca. 6 timer i fjøset på mjølking og fôring hver dag.

Ved siden av gården går mye av tiden til Andre til jakt og rally. Han skryter av de flinke foreldre hans som stiller opp når han trenger hjelp. Det beste med å være bonde er å kunne styre sin egen hverdag. Andre har mest fritid på dagen, både morgen og kveld går det i fôring av kyrne. Det nye fjøset vil gi mer arbeid, men allikevel lettere arbeid. Her vil alt være samlet på et sted, noe som vil lette arbeidet i forhold til sånn han må drive nå. Andre ler og beskriver noe av arbeidet i vinter som «cowboy-virksomhet», med kyr på holka og vanskelige forhold. Gravingen til nytt fjøs startet i påsken, og Andre ser frem til det nye fjøset på 1190 kvadratmeter står klart!

Han har et inntrykk av at de fleste som driver gård er over 35 år. Han er selv 21 år og føler det er et pluss å være ung. Han oppfordrer de eldre til å overdra gårdsbrukene tidligere. Man har ekstra med pågangsmot, teft og overskudd som ung, og dette er fint om man får utnyttet i utviklingen på gårdene, forteller Andre.

Andre er utdannet agronom, og forteller at han følger med på det som finnes av aktuelle kurs og møter, og bruker dette for å være oppdatert og ha et nettverk rundt seg. Buskerud Næringshage har bidratt med mye nyttig hjelp på veien, det er en del man ikke er borti dagligdags, forteller Andre. Han er i store prosesser for tiden, der mye penger blir brukt, så her er det viktig å tenke fremover, det har han fått god hjelp til av Næringshagen.

Kalver

fjøs  bygging