Ukategorisert

Ung entreprenør velger å satse sine penger i landbruket

I Modum er det flere yngre bønder som bevisst har valgt å satse på landbruket. Det er raskere måter å tjene penger på, men det er flott for landbruket at noen av dem velger å investere penger de har tjent i andre næringer eller tilleggsnæringer til gården ved å bygge opp tradisjonelt landbruk med fjøs og husdyr. Vi vil gjerne framsnakke en av disse ungguttene som har tort å satse i landbruket, og som er et godt forbilde for andre.

Rune Dokken Flintegård er 29 år nå og drømmer om å sette i gang med å bygge sitt andre fjøs. Han startet sin første bedrift da han var 14 år og solgte hestehøy fra jordene som faren forpaktet. Han tok på seg brøyting og entreprenørvirksomhet så fort han fikk traktorlappen som 16-åring. Siden har han startet til sammen fire selskaper, og han har seks personer i arbeid. En allsidig og driftig kar med andre ord.

Både Rune og faren Roar har kjørt dyrebil i mange år og har et stort nettverk over hele Østlandet. Og de får mange råd av lokale bønder i forhold til storfedrift.

Når Rune bygde fjøset brukte han lang tid på å studere andre fjøs, og brukte nettverket sitt som dyrebilsjåfør til å få mange gode tips fra andre bønder som hadde drevet en stund. Han bygde dermed både effektivt og billigere ved å vite akkurat hvordan han skulle ha det. Fjøset ser også ut til å fungere godt for de ca. 60 mordyrene som han har. Nå ønsker han å sette opp et bedre fjøs for de oksene som han har til framfôring. Da er det flott at han fortsatt er i god dialog med mange bønder, samt leverandører av utstyr både i Norge og Danmark. Å bruke god tid på planlegging gir gode resultater.

Rune er også i nettverk med andre unge bønder gjennom jobben sin og tida på Buskerud videregående skole. Det er viktig at det blir et miljø for de unge bøndene som har valgt å satse i landbruket. Rune har valgt det yrket han hadde mest lyst til å drive i – og vil nok trolig fortsette å investere de pengene han tjener på å bygge opp gårdsbruket som han snart tar over fra foreldrene.